నివాసం ఉండగానే ఇళ్లు కూల్చివేయడమా..?

నివాసం ఉండగానే ఇళ్లు కూల్చివేయడమా..?
పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్య మానవ హక్కుల కమిషన్ దృష్టికి — #Pawankalyan జనసేన పార్టీ , అధినేత .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.