పింక్ డైమండ్ సూత్రధారి….

పింక్ డైమండ్ సూత్రధారి ఎవరు అని ప్రశ్నించిన జనసేన నేత పోతిన మహేష్ ..
*జగన్ సేవ చేస్తున్న రమణ దీక్షితులు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.