అఖిల భారత చిరంజీవి యువత

ముంబాయి లో మెగాస్టార్ & గ్లోబల్ స్టార్ అభిమానుల ఆత్మీయ సమావేశం !

ముంబాయి లో మే 6 వ తేదీన ఉదయం గం.9:09 నిl లకు అంధేరి లో మెగా అభిమానుల ఆత్మీయ సమావేశానికి ఇదే మా ఆహ్వానం .

మన గ్లోబల్ స్టార్ శ్రీ రామ్ చరణ్ గారి అప్ డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు వారి ఆఫీసు నుండి మనందరికీ Personal హ్యాండిల్స్ ద్వారా తెలియజేసే సరికొత్త ప్రయోగానికి నాంది పలక నున్నారు .

మీరందరూ కోరుకునే విధంగా Global Star మీకు దగ్గరగా త్వరలో

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.