5 లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజు 5 లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేసి కిడ్నీ వ్యాదితో బాధపడుతున్న ఒక పాప ప్రాణాలని కాపాడే ప్రయత్నం చేసిన దెందులూరు నియోజకవర్గ జనసైనికులు…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.