గాజు గ్లాస్.తో చాయ్ – చాయ్ తో చర్చ కార్య క్రమంలో తంబళ్ళపల్లి రమాదేవి

నందిగామ నియోజకవర్గం : నందిగామ నియోజకవర్గంలో ని చందర్లపాడు మండలం హెడ్ క్ వార్టర్స్ లో గాజు గ్లాస్ తో చాయ్…

నందిగామ నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ జెండా ఎగరవేస్తాం

నందిగామ నియోజకవర్గం : జనసేన పార్టీ సమన్వయకర్త తంబళ్లపల్లి రమాదేవి ఆదేశాలనుసారం నందిగామ మండలం, కమ్మవారిపాలెం గ్రామంలో మండల అధ్యక్షులు కె…