శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరంలో కూటమి ప్రభుత్వం రాబోతోంది

• ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తు ని మార్ చిన కొ త్త సంవత్సరంగా చరిత్రలో నిలవాలి• తెలుగు రాష్ట ్రాల ప్రజలకు…

పుస్తక పంపిణీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన జ్యోతుల శ్రీనివాసు

పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడగ్రామం నందు జిల్లా గ్రంధాలయ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో దుర్గాడ గ్రామంలో పుస్తక పంపిణీ కేంద్రాన్ని జనసేన నాయకులు,…

జనసేనతోనే అవినీతి రహిత పరిపాలన

ఈ ప్రభుత్వ ఆయుష్షు ఇంకా వందరోజులే జనసేన పిఠాపురం ఇంచార్జి తంగెళ్ళ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ పిఠాపురం: రాష్ట్రంలో అవినీతి లేని పాలన…

అంగన్వాడీలకు అండగా పిఠాపురం జనసేన ఇన్ఛార్జ్

• వంద రోజుల ప్రభుత్వం తర్వాత ఆనందపు వెలుగులు• ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలన్నీ తుంగలో తొక్కారు• అంగన్వాడీల సమ్మెకు సంఘీభావం•…

పిఠాపురం జనసేన ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవ వేడుకలు

పిఠాపురం నియోజకవర్గం : జనసేన పిఠాపురం తంగెళ్ల ఉదయ శ్రీనివాస్ అదేశనుసారం పి. ఎస్. ఎన్. మూర్తి టీమ్ ఆధ్వర్యంలో గొల్లప్రోలు…

అగ్ని ప్రమాద బాధిత కుటుంబానికి అండగా జనసేన

పిఠాపురం నియోజవర్గం : జనసేన పార్టీ పార్టీ ఇన్చార్జ్ తంగెళ్ళ ఉదయ శ్రీనివాస్ ఆదేశాలు మేరకు ఉభయ గోదావరి జిల్లా రీజినల్…

శ్రీమతి మాకీనీడి శేషుకుమారి

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జి శ్రీమతి మాకీనీడి శేషుకుమారి పిఠాపురం…