నందిగామ నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ జెండా ఎగరవేస్తాం

నందిగామ నియోజకవర్గం : జనసేన పార్టీ సమన్వయకర్త తంబళ్లపల్లి రమాదేవి ఆదేశాలనుసారం నందిగామ మండలం, కమ్మవారిపాలెం గ్రామంలో మండల అధ్యక్షులు కె రామారావు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సూర సత్య నారాయణ వారి ఆధ్వర్యంలో జనసైనికుల కార్యాచరణ, రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, తెలుగుదేశం పార్టీ పొత్తుతో ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్లాలి నియోజకవర్గంలో జనసైనికులు ఏ రకంగా పాల్గొనాలి కమ్మవారిపాలెం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ పట్టి స్థతకు ఏ రకంగా చర్య లు తీసుకోవాలి, బూత్ కమిటీ ల గురిం చి, జనసైనికుల కార్య వర్గ సమావేశం ఏర్పా టు చేయడం జరిగిం ది. ఈ కార్య క్రమంలో నందిగామ మండల రూరల్ అధ్య క్షులు కె రామారావు, నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకులు స్వరాసత్య నారాయణ, గ్రామ నాయకులు, పెసరవల్లి శ్రీనివాసరావు, కొమ్మి నేని రాంబా బు కొమ్మి నేని కోటయ్య కొమ్మి నేని కొం డ, బొక్క రత్నం బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.