జగన్ పాలనలో అన్ని వర్గాలకీ తీవ్ర ఇబ్బందులే

* అమరజీవి స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లడమే ఆయనకు నిజమైన నివాళి

* వైసీపీ నాయకులు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గారి స్ఫూర్తికి తూట్లు పొడుస్తున్నారు

* ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా తెనాలిలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీ రాములు విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.