ఏం బతూకులు రా మీవి తూ ..!!
పక్క రాష్ట్రాల దేశాల ఫోటోలు దొబ్బేసి ఫేక్ ప్రచారాలు చేసుకోవడం తప్ప నయాపైసా ఉపయోగం లేదు మీవల్ల ..!!!
ఆఖరికి కరోనా వల్ల ప్రజలు సస్తావున్నా మీ బ్రోకర్ ఎడిట్లు మానరా ???
ప్రజలకు కావాల్సింది ఫేక్ ఎడిట్లు కాదు ..!! నిజమైన సాయం ..!!!
151 సీట్లు ఇచ్చి గెలిపిస్తే …సాయం చేయాల్సింది పోయి ఫేక్ ఎడిట్లు చేస్కుంటూ దొంగ ప్రచారాలు చేసుకుంటున్నారు

#Janasena

#Pawankalyan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.