సినీ నటి శ్రీరెడ్డి పై సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ సీపీ సజ్జనార్ కు ఫిర్యాదు చేసిన తెలంగాణ జనసేన వీర మహిళా విభాగం…