ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదు ఇంగితజ్ఞానం కావాలి: ఆదాడ మొహన్ రావు

పార్వతీపురం, అంగన్వాడీ వర్కర్ల నిరసన సమ్మెకి మద్దతుగా నిరసనలో జనసేన పార్టీ పార్వతీపురం జనసేన-టిడిపి సమన్వయ బాద్యులు ఆదాడ మోహన్ రావు…

ఓటర్ వెరిఫికేషన్లో పాల్గొన్న జనసేన నాయకులు

పార్వతీపురం నియోజకవర్గం : పార్వతిపురం మండలంలో గురువారం కొన్ని గ్రామాల్లో ఓటర్ వెరిఫికేషన్ కొత్త ఓటర్లు వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే…

నా ఓటు పదిలం- మీ ఓటు పదిలమేనా?!

పార్వతీ పురం: ఓటరు జాబితాలో నా ఓటు పదిలం.. మీ ఓటు పదిలమేనా..? అని జనసేన పార్టీ నాయకులు వంగల దాలి…

బస్ యాత్ర కోసం చెట్లను నరకడం అవసరమా?

పార్వతీపురం: వైసీపీ చేస్తున్న బస్ యాత్ర కోసం డివైడర్ పై ఉన్న చెట్లను తొలగిస్తు న్నందుకు గాను పార్వతీపురంలో గురువారం జనసేన…

Parvathipuram (SC)