ఈద్గా మిట్టలో ఇళ్ళను సందర్శించిన గునుకుల కిషోర్

నెల్లూరు సిటీ, ఎక్కడ ఇళ్ళు ఇచ్చినా తరలి పోడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పేదలు. 50 సంవత్సరాల నుంచి ఈద్గా మిట్టలో కాపురం…

ఆపదలో ఉన్నాం అంటే మొహం చాటేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

నెల్లూరు: అసెంబ్లీ ఎగ్గొట్టి ఒక్క అవకాశం అంటూ రాష్ట్రం మొత్తం తిరిగిన జగన్ ఆపదలో ఉన్నాం ఒక్క సారి కనబడమంటే మొహం…

ప్రజా ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఇవ్వండి

నెల్లూరు సిటీ: ప్రజా ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఇవ్వం డి అంటూ.. తెలుగుదేశం పార్టీ సిటీ ఇంచార్జ్ మాజీ మంత్రివర్యు లు పొం…