గ్రామాల్లో రోడ్లు, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఘోరంగా తయారైంది: పాశం నాగబాబు

నూజివీడు నియోజకవర్గం , ముసునూరు మండలం, రమణక్కపేట గ్రామంలో బిసి కాలనీలలో వర్షం కారణంగా అధ్వానంగా ఉన్న రోడ్లు , డ్రైనేజీ…

చెక్కపల్లిలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

నూజీవీడు నియోజకవర్గం , ముసునూరు మండలం, చెక్కపల్లి గ్రామంలో జరిగిన జనసేన సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం సోమవారం నిర్వహించడం జరిగింది.…

సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజ్నిర్మాణాలు చేపట్టాలి: పాశం నాగబాబు

నూజివీడు నియోజకవర్గం : ముసునూరు మండలంలో రమణక్కపేట గ్రామంలో ఉన్న అధ్వానంగా ఉన్న రోడ్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మీద జనసేన పార్టీ…