వైసీపీ పార్టీ నుంచి జనసేనలో 52 కుటుంబాల చేరిక

రంపచోడవరం, చింతూరు మండలం లచ్చిగూడెం పంచాయతీ కొత్తూరు గ్రామంలో ఉయిక వెంకటేష్ తీగల రవి కొవ్వాసి బాబురావు ఆధ్వర్యంలో వైసిపి పార్టీ…

తక్షణమే పంట కోల్పోయిన రైతులకు పరిహారం అందించాలి

రంపచోడవరం నియోజవర్గం : వి.ఆర్ పురం మరియు కూనవరం మండలాల్లో గత మూడు రోజులుగా తుఫాను వల్ల కురుస్ తున్న భారీ…

కిమ్మురు గ్రామంలో టీడీపీ, జనసేనల ఇంటింటికి ఉమ్మడి ప్రచారం

రంపచోడవరం నియోజవర్గం : తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ ఇంటింటికి ఉమ్మడి ప్రచారం బాబు షూరిటి భవిష్యత్తు గ్యారంటీ కార్యక్రమం అడ్డతీగల…

రంపచోడవరం జనసేనలో చేరికలు

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా , రంపచోడవరం నియోజకవర్గంగుం, రంపచోడవరం మండలం, రంప పంచాయతీ మర్రివాడ గ్రామంలో మండల అధ్యక్షులు పి .ఆర్.పి…

జనసేన పార్టీ లో చేరికలు

రంపచోడవరం నియోజకవర్గం : మరేడుమిల్లి మండలం, బొడ్డలంక గ్రామ పంచాయతీలో మారేడుమిల్లి మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్ల దుర్గా ప్రసాద్…