పొడగట్లపల్లిలో జనసేనకు అవకాశం ఇద్దాం – ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని స్ థాపిద్దాం కార్యక్రమం

కొత్తపేట: రావులపాలెం మండలం, పొడగట్లపల్లి గ్రామంలో కొత్తపేట ని యోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ బండా రు శ్రీని వాస్ జనసేనకు అవకాశం ఇద్దాం…

పవన్ కల్యాణ్ ఆలోచన- చంద్రబాబు అనుభవం రాష్ట్రానికి అవసరం

• వైసీపీ కంటే మెరుగైన సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తాం• కొత్తపేటలో మీడియాతో జనసేన పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్‘రాష్ట్రం ఇప్పుడున్న…