ఉరవకొండ జనసేన-టీడీపీ ఆత్మీయ సమావేశం

ఉరవకొండ, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్, టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఉరవకొండ నియోజకవర్గం…