శ్రీ పులపర్తి రామాంజనేయులు గారితో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ

భీమవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ పులపర్తి రామాంజనేయులు గారితో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయిన జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.