నరసాపురం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మరియు రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస చైర్మన్ జనసేన టిడిపి రాష్ట్ర సమన్వయ కమిటీ సభ్యులు శ్రీ బొమ్మిడి నాయకర్ గారికి హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.