ఘనంగా బోరుపోతు పుట్టినరోజు వేడుకలు

సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం: ముప్పా ళ్ళ మండలం, తొండపి గ్రామంలో జరిగిన బోరుపోతు పుట్టి నరోజు వేడుకలలో శుక్రవారం సత్తనపల్లి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ సమన్వయ కర్త బొర్రా వెంకట అప్పారావు మరియు సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్చార్జి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొనడం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.