రామచంద్ర రామచంపుపురం నియోజకవ రం నియోజకవర్ర్ గాన్ గా న్ని కాకినాకినాడ జిల్ల్లాలో కలపాలని చే లాలో కలపాలని చేస్తు స్తున్న్న దీక్షకుకు జనసేన మద్దత

రామచంంద్రపురంం పట్టణము, రామచ పట్టణము, రామచంంద్రపురంం మంండలంం, కాజులూ , కాజులూరురు మంండలంం మరియు గ మ ంంగవరంం మ ంండలాలు…

వైద్య పరికరాలు జనసైనికుల చేతుల మీదుగా పంపిణీ

జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రామవరం, కాట్రావులపల్లి, గుర్రప్పాలెం, సగరపేట, గొల్లలగుంట, కాండ్రేగుల, బావవరం, నరేంద్రపట్నం, మామిడాడ,ఇర్రిపాక, మర్రిపాక…

మనకి చలనం ఉంది అని నిరూపించుకుందాం..

రాజోలు నియోకవర్గ ముఖ్య నాయకుల సమావేశంలో

సోమవారం ఉదయం మలికిపురంలో నిర్వహించిన రాజోలు నియోకవర్గ ముఖ్య నాయకుల సమావేశంలో పాల్గొన్న జనసేన పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్…

స్వాగతంనాదెండ్లమనోహర్ గారు

మా రాజోలు నాదెండ్ల మనోహర్ గారు రావటం జరిగింది…. మలికిపురం లో విరమహిళలు స్వాగతం పలికారు

రాజోలు జన సైనికులు

అమలాపురం 9వ వార్ డుగెలుపొందారు.

అమలాపురం 9వ వార్డు నుంచిJanaSenaParty అభ్యర్ధి శ్రీమతి గోలకోటి విజయలక్ష్మి గారు గెలుపొందారు.

ఊరి కోసం నడుం బిగించిన #రాజోలు జన సైనికులు..

తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గంలో.,. #కేశవదాసుపాలెం_శృంగవరప్పాడు గ్రామాల మధ్య చెరువులు #గుర్రపు డెక్క.. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నిండిపోయి #చెరువులోని నీటిని ఉపయోగించుకోలేని…

కేశవదాసుపాలెం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్

రాజోలు నియోజకవర్గం కేశవదాసుపాలెం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ మద్దతుతో గెలిచిన మేడిది సరోజా గారు ఇంటింటికి తిరుగుతూ గెలిపించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ…

East Godavari district

S. No. District Assembly Constituency Mandals Elected MLA Political Party 35 East Godavari Tuni Thondangi, Kotananduru…

WhatsApp chat