కిమ్మురు గ్రామంలో టీడీపీ, జనసేనల ఇంటింటికి ఉమ్మడి ప్రచారం

రంపచోడవరం నియోజవర్గం : తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ ఇంటింటికి ఉమ్మడి ప్రచారం బాబు షూరిటి భవిష్యత్తు గ్యారంటీ కార్యక్రమం అడ్డతీగల…

రంపచోడవరం జనసేనలో చేరికలు

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా , రంపచోడవరం నియోజకవర్గంగుం, రంపచోడవరం మండలం, రంప పంచాయతీ మర్రివాడ గ్రామంలో మండల అధ్యక్షులు పి .ఆర్.పి…

జనసేన పార్టీ లో చేరికలు

రంపచోడవరం నియోజకవర్గం : మరేడుమిల్లి మండలం, బొడ్డలంక గ్రామ పంచాయతీలో మారేడుమిల్లి మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్ల దుర్గా ప్రసాద్…