గురాన అయ్యలు జన్మదిన వేడుకలను జనసేన నాయకుల

జనసేన నాయకులు గురాన అయ్యలు జన్మదిన వేడుకలను జనసేన నాయకులు,అభిమానులు బుధవారం నియోజకవర్గంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా పలు దేవాలయాల్లో ప్రత్యేకపూజలు…

Don’t do vote bank politics

కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలకు అండగా ఉండడంవారి కన్నీరు తుడవడమే జనసేన పార్టీ ప్రధాన లక్ష్యంఓటు బ్యాంకు రాజకీయం మాకొద్దుసేవా రాజకీయమే ముద్దుతద్వారా…

పలు కుటుంబాలకు బత్తుల పరామర్శ

రాజానగరం, రాజానగరం మండలం, సూర్యారావుపేటలో పలు కుటుంబాలకు జనసేన నాయకురాలుశ్రీమతి బత్తుల వెంకటలక్ష్మి ఆర్ధిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.• నక్కా శ్రీనివాస్…

రైతులకు అన్యాయం చేసే పాలసీగా కనపడుతుంది

అకాల వర్షాల కారణంగా చేతికి వచ్చిన పంట నేల పాలవడంతోరైతులు కన్నీటి పర్యంతమైతున్నారు, రైతులు స్థానికంగా పండించిన ధాన్యాన్ని స్థానికంగానే మిల్లులకుఅమ్ముకునే…