పొన్నలూరు మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు

పొన్నలూరు మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు “కనపర్తి మనోజ్ కుమార్” ఆధ్వర్యంలో పొన్నలూరు మండలంలో సుంకిరెడ్డిపాలెం మరియు రామన్నపాలెం పరిధిలో ఉన్నటువంటి…

లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్న జనసైనికునికి అండగా జనసేన

జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గం, షేర్ మొహ్మద్ పేట గ్రామనికి చెందిన షైక్ పాషా జనసైనికుడు లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధ పడుతూ హాస్పిటల్…

గుంతకల్ జిల్లా సాధన సమితి చేపట ్టబోయే ప్రతి ఉద్యమానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుంది: వాసగిరి మణికంఠ

అనంతపురం జిల్లా, గుంతకల్ నియోజకవర్గం, గుంతకల్ జిల్లాసాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో నేడు గుంతకల్ పట్టణం డాక్టర్ “బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్” విగ్రహం సర్కిల్…

రామచంద్ర రామచంపుపురం నియోజకవ రం నియోజకవర్ర్ గాన్ గా న్ని కాకినాకినాడ జిల్ల్లాలో కలపాలని చే లాలో కలపాలని చేస్తు స్తున్న్న దీక్షకుకు జనసేన మద్దత

రామచంంద్రపురంం పట్టణము, రామచ పట్టణము, రామచంంద్రపురంం మంండలంం, కాజులూ , కాజులూరురు మంండలంం మరియు గ మ ంంగవరంం మ ంండలాలు…

వేలేరుపాడు మండల కమిటి నియామక కార్యక్రమం

పోలవరంం నియోజకవర నియోజకవర్గం్గం, వేలే రురుపాడు మ ంండలంం, జనసేన జి , జనసేన జిల్లా ల్లా అధ్య్యక్షులు కొకొటికలపూడి గో…

కొర్రపాడు బ్రిడ్జి పై ఉన్న గుంతలను పూడ్చి శ్రమదానం చేసిన జనసేన

గుంటూరు౼తాడికొండ నియోజకవర్గం ఫిరంగిపురం మండలంలోని కొర్రపాడు గ్రామంలో బ్రిడ్జి పై ఉన్న గుంతలను పూడ్చి శ్రమదానం చేసిన రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీ…

మత్స్యకార అభ్యున్నతి భారీ బహిరంగ సభ విధి విధానాలపై సమావేశం

నరసాపురం, ఈ నెల 20వ తేదీన జరగబోయే మత్స్యకార అభ్యున్నతి బారి బహిరంగ సభ విధి విధానాలు నరసాపురం జనసేన పార్టీ…

నూజివీడు నియోజకవర్గం విజయవాడ జిల్లాలో ఉంచాలని జనసేన డిమాండ

నూజివీడు నియోజకవర్గం విజయవాడ జిల్లాలో ఉంచాలని నూజివీడులో నిరసన దీక్షకు చాట్రయి మండల జనసేన పార్టీ మద్దతు తెలపటం జరిగింది. ఈ…

మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ విజయవంతం చేయాలి: మాకినీడి శేషుకుమార

పిఠాపురం, ఈ నెల 13.02.2022 నుంచి కాకినాడ నుంచి ప్రారంభమయ్యే మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ 20వ తారీఖున జనసేన అధ్యక్షులు పవన్…

నేను ప్రజలకు మాత్రమే దత్తపుత్రుణ

ప్రశ్న: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో పీఆర్సీ ఆమోదయోగ్యంగా లేదని ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు సమ్మెకు నోటీసులు ఇవ్వడం, భారీ నిరసన ప్రదర్శన…

WhatsApp chat