జనసేన ఉచిత వాటర్ ట్యాంకర్ ద్వారా త్రాగునీటి సరఫరా

రాజోలు: జనసేన పార్టీ వీరమహిళ మేడిచర్ల సత్య సో దరుడు పెదపట్నం లంక గ్రామంనకు చెందిన యేడిద సాయిఆదిత్య శ్రీమతి యే…

ప్రభుత్వం తక్షణమే రైతులను ఆదుకునేందుకు నష్ట పరిహారం అందించాలి

రాజోలు నియోజవర్గం : రాజోలు మండలం, శివకోటి గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు తుఫాన్ ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న…

తడిసిన, మొలకెత్తిన ధాన్యము తక్షణమే కొనుగోలు చేయాలి: రాజేశ్వరరావు బొంతు

రాజోలు నియోజకవర్గం : మలికిపురం మండలం, మట్టపర్రు గ్రామంలో మిచౌంగ్ తుఫాన్ ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించి, రైతులను కలిసి పరామర్శించిన…

అన్ని దానాల కన్నా అవయవ దానం గొప్పది

రాజోలు: మనం చనిపోయాక మన శరీరం మట్టి లో వృదా కాకుండా మన శరీరంలో కొన్ని అవయవాలు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న…