పొన్నలూరు మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు

పొన్నలూరు మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు “కనపర్తి మనోజ్ కుమార్” ఆధ్వర్యంలో పొన్నలూరు మండలంలో సుంకిరెడ్డిపాలెం మరియు రామన్నపాలెం పరిధిలో ఉన్నటువంటి…

రామచంద్ర రామచంపుపురం నియోజకవ రం నియోజకవర్ర్ గాన్ గా న్ని కాకినాకినాడ జిల్ల్లాలో కలపాలని చే లాలో కలపాలని చేస్తు స్తున్న్న దీక్షకుకు జనసేన మద్దత

రామచంంద్రపురంం పట్టణము, రామచ పట్టణము, రామచంంద్రపురంం మంండలంం, కాజులూ , కాజులూరురు మంండలంం మరియు గ మ ంంగవరంం మ ంండలాలు…

నూజివీడు నియోజకవర్గం విజయవాడ జిల్లాలో ఉంచాలని జనసేన డిమాండ

నూజివీడు నియోజకవర్గం విజయవాడ జిల్లాలో ఉంచాలని నూజివీడులో నిరసన దీక్షకు చాట్రయి మండల జనసేన పార్టీ మద్దతు తెలపటం జరిగింది. ఈ…

మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ విజయవంతం చేయాలి: మాకినీడి శేషుకుమార

పిఠాపురం, ఈ నెల 13.02.2022 నుంచి కాకినాడ నుంచి ప్రారంభమయ్యే మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ 20వ తారీఖున జనసేన అధ్యక్షులు పవన్…

నేను ప్రజలకు మాత్రమే దత్తపుత్రుణ

ప్రశ్న: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో పీఆర్సీ ఆమోదయోగ్యంగా లేదని ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు సమ్మెకు నోటీసులు ఇవ్వడం, భారీ నిరసన ప్రదర్శన…

దోచుకునే వారికే అధికారం ఇస్తాం…

ఏంటో అన్నకి తప్ప అందరికి ఇస్తారు ..!!

మాటలు తప్ప …చేతల్లో చేసేది సున్నా ..!!!

మాటలు తప్ప …చేతల్లో చేసేది సున్నా ..!!! చదువుకున్న గొర్రెలు ఇప్పుడైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి ..!!!

ప్రజలు కష్టాల్లో ఉంటే చెత్త పన్ను పేరుతో పీడిస్తారా?

కేంద్ర ఇస్తే స్టిక్కర్ వేస్కుని పబ్లిసిటీ చేసుకుందాం అని పోస్టర్లు రెడీ చేసుకున్నారు ..!!! ఇప్పుడు కేంద్రం సైలెంటుగా ఉంటె పాపం…

WhatsApp chat