స్వయానా సీఎం గారి సొంత బాబాయ్ ని ఎవరు చంపారో ఇప్పటికి తెలియకపోవడం ఆశ్చర్యంగా ఉండి
జగన్ గారు ఏమో అమాయకుడు, ఇంత పోలీస్ బలగం ఉండి కూడా ఈ కేసు పూర్తి కావట్లేదు అంటే …మన బులుగు కుక్కలా దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు ..!! అంతా జగన్నాటకం

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.