ఇక ఖమ్మం లో

ఇక ఖమ్మం లో ప్రతీ గుమ్మం తొక్కుతాం ఓరుగల్లు పోరు కి సమాయత్తం అవుతాం! #Janasena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.