వైసీపీ అరాచక పాలనపై ఐక్య పోరాటం

గజపతినగరం: జనసేన మరియు టిడిపి ఆత్మీయ సమావేశంలో కార్యచరణపై దిశా నిర్దేశం చేసిన గజపతినగరం నియోజకవర్గ సమన్వ యకర్త మర్రాపు సురేష్…

Gajapathinagaram