పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలి: జనసేన వినతిపత్రం

చీపురు పల్లి నియోజకవర్గం : నాలుగు మండలాల్లో అకాల వర్షాలు కారణంగా పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని ఆర్.డి.ఓకి జనసేన ఆధ్వర్యంలో…

Cheepurupalli