కుల మతాలకతీతంగా డాక్టర్ కందుల సేవలు

విశాఖ దక్షిణం, నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం 37వ వార్డు నియోజకవర్గం లో పుష్ప వతి అయిన గురు దివ్య కు…

మైనార్టీల సంక్షేమానికి కృషి

వైజాగ్ సౌత్: మైనార్టీలకు ఏ సమస్య వచ్చినా అందుబాటులో ఉండి పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు,…

మృతురాలి కుటుంబానికి డాక్టర్ కందుల ఆర్థిక సహయం

విశాఖపట్నం దక్షిణ నియోజకవర్గం , కులమతాలకతీతం ప్రజలకు సేవలందిం చడమే తన లక్ష్యమని దక్షిణ నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, 32వ వార్డు…

పవనన్న ప్రజాబాటకు విశేష ప్రజాస్పందన

విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం : జనసేన నాయకులు, 32వ వార్డు కార్పొరేటర్ డాక్టర్ కందుల నాగరాజు సేవల కొనసాగుతున్నాయి. నియోజకవర్గంలో ప్రతి…

డా.కందుల ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ్రానికి ముఖ్య మంత్రి కావాలని పార్టీ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు కోరుతున్నారని విశాఖ…

విజయవంతంగా పవనన్న ప్రజాబాట

వైజాగ్ సౌత్: విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గంలో విజయవంతంగా పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, 32వ వార్డు కార్పొరేటర్…

పవనన్న ప్రజాబాట 104వ రోజు

విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు, 32 వ వార్డు కార్పొరేటర్ డాక్టర్ కందుల నాగరాజు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న పవనన్న ప్రజాభాట…

Visakhapatnam South