అరకులో జనసేన-టిడిపి ఆత్మీయ సమావేశం

అరకు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ మంత్రివర్యులు కిడారి శ్రావణ్ కుమార్, జనసేన పార్టీ అరకు పార్లమెంట్ ఇన్చార్జ్ డాక్టర్ వంపూరు…

అరకు నియోజకవర్గంలో జనసేన విస్తృత స్థాయి సమావేశం

అరకు నియోజకవర్గం: అరకు పార్లమెంట్ ఇన్సర్చ్ డాక్టర్ వంపూరు గంగులయ్య అధ్యక్షతన శనివారం అరకు నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి…

Araku Valley (ST)