పాలకొండ జనసేన అభ్యర్ధిగా నిమ్మక జయకృష్ణ

పాలకొండ నియోజకవర్గం జనసేన అభ్యర్ధిగా శ్రీ నిమ్మక జయకృష్ణను పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంపిక చేశారు. ఎస్టీలకు…

శ్రీశ్రీశ్రీ నిద్ధాళమ్మ తల్లి లక్ష దీపాల ఉత్సవంలో పాల్గొన్న జనసేన నాయకులు

పాలకొండ, జి.సిగడం మండలం, నిద్ధం గ్రామ సర్పంచ్ మీసాల రవి ఆహ్వానం మేరకు శ్రీశ్రీశ్రీ నిద్ధాళమ్మ తల్లి లక్ష దీపాల ఉత్సవ…

పాలకొండలో జనసేన-తెలుగుదేశం పార్టీల మొదటి ఆత్మీయ సమావేశం

పాలకొండ నియోజకవర్గం , జనసేన సీనియర్ నాయకులు గర్భాన సత్తిబాబు, జనసేన జిల్లా నాయకులు పెడాడ రామ్మోహన్, పాలకొండ నియోజకవర్గ జనసేన…

Palakonda (ST)