విద్యార్థి జీవితంలో వెలుగులు నింపిన నంద్యాల జనసేన నాయకులు

పాలిటెక్నిక్ చదువుతున్న విద్యార్థి జీవితంలో నంద్యాల జనసేన నాయకులు వెలుగులు నింపారు. వివరాల్లోకి వెళితే నంద్యాల పట్టణంలో స్థానిక సరస్వతి నగర్లో…