జనసేన క్రియాశీలక కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమావేశం

కోడుమూరు: ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా జనసేన పార్టీ & టిడిపి పార్టీల సమన్వయ కమిటీ కో-ఆర్ డినేటర్ సురేష్ బాబు చింత…