జనసైనికుడికి అండగా నేనున్నాను: బొర్రా

సత్తెనపల్లి , నకరికల్లు మండలం నకరికల్లు గ్రామంలో అనారో గ్యం పాలైన జనసైని కుడు శంకర్ ను జనసేన సత్తనపల్లి ని…

జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు

సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం : దూళిపాళ్ల గ్రామంలో జనసేన పార్టీ సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ సమన్వ యకర్త బొర్రా వెం కట అప్పారా వు…

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్స్ నిరసనకు మద్దతు తెలిపిన బొర్రా

పల్నాడు జిల్లా, సత్తె నపల్లి , రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్స్ బిల్డ ింగ్ వద్ద చేస్తు న్న నిరసన 18వ రోజుకు…

ఘనంగా బోరుపోతు పుట్టినరోజు వేడుకలు

సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గం: ముప్పా ళ్ళ మండలం, తొండపి గ్రామంలో జరిగిన బోరుపోతు పుట్టి నరోజు వేడుకలలో శుక్రవారం సత్తనపల్లి నియోజకవర్గ జనసేన…

నేను మెగా ఫ్యామిలీకి ఏకలవ్య శిష్యుడిని: బొర్రా

సత్తెనపల్లి, బొర్రా వెంకట అప్పారావు ఆధ్వర్యం లో జరుగుతున్న జనసేన- తెలుగుదేశం సంకల్ప యాత్రను పోలీసులు అడ్డుకున్న క్రమంలో సత్తెనపల్లి జనసేన…

సత్తెనపల్లి జనసేన కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరా హార దీక్షలు

సత్తెనపల్లి , పాదయాత్రను అడ్డుకున్నందుకే రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహిస్తున్నా మని, దీక్షలో జనసేన నియోజకవర్గ నాయకులు బొర్రా వెంకట అప్పారావు,…

కొనుగోలు చేయని ప్రభుత్వం

సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ, నకరికల్లు మండలం కేంద్రకార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ నకరికల్లు మండలం వైస్ప్రెసిడెంట్ సయ్యద్ నాగుర్ వలి…