పిడుగురాళ్ళ గిరిజన బాలికల గురుకుల పాఠశాలని సందర్శించిన జనసేన నాయకులు

గురజాల: గురుకుల విద్యాలయంలో విద్యార్థులు ఆకలితో బాధపడుతున్నట్లు , మెనూ ప్రకారం పెట్టాల్సినవి పెట్టకుండా .. చాలీచాలని నీళ్ళ సాంబార్ పోసిన…

గురజాల నియోజకవర్గంలో ప్రజా చైతన్య యాత్ర 4వ రోజు

గురజాల నియోజకవర్గం : జనసేన పార్టీ చేపట్టిన ప్రజా చైతన్య యాత్ర 4వ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా గురువారం దాచేపల్లి మండలం…