ఇలాంటి ఉపయోగకరమైన వైద్యాన్ని బ్లాక్ మార్కెట్ చేసే మాఫియాని అడ్డుకోవడం చేతకాని హోం శాఖ…మంచి చేసే వారిని మాత్రం అర్థరాత్రి అయినా కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టినట్టు పట్టేస్తారు….హాట్సాఫ్ ap పోలిస్

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.