బెయిల్ రద్దు చెయ్యమని వేసిన పిటిషన్ ని విత్ డ్రా చేయిస్తారా?

రాజు గారు జగన్ రెడ్డి గారి బెయిల్ రద్దు చెయ్యమని పిటిషన్ వేసింది గత నెలలో. పిటీషన్ తిరస్కరించి తప్పులు సరిచేసి మళ్ళీ వేయమని కోర్ట్ చెపితే..మళ్ళీ కొత్త పిటీషన్ వేసిన రాజు గారు..

మొదటి విచారణ మే 7న…
ఆ రోజు జగన్ రెడ్డి తరుపున లాయర్ కౌంటర్ దాఖలు చెయ్యలేదు..
మే 17 కు వాయిదా..

మే 17 న విచారణ…
ఈ రోజూ కౌంటర్ దాఖలు చెయ్యలేదు..

మే 26 కి వాయిదా…

అసలు #బెయిల్ ను ఎందుకు రద్దు చెయ్యకూడదో కోర్టుకు చెప్పడానికి జగన్ గారికి కారణాలు దొరకడం లేదా?

ప్రతి శుక్రవారం కోర్టు కు హాజరు కాకుండా వారానికో కారణం చూపిన ఆయన, మూడు వారాల గడువు లో దొరకడం లేదా?

మే 26 న చివరి అవకాశం…

అంతలోపు రాజు గారితో బెయిల్ రద్దు చెయ్యమని వేసిన పిటిషన్ ని విత్ డ్రా చేయిస్తారా?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.