ఒక సినిమా ఆపడం పై ప్రభుత్వం పెట్టిన ఇంత శ్రద్ధ

ఒక సినిమా ఆపడం పై ప్రభుత్వం పెట్టిన ఇంత శ్రద్ధ
1.విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ పై
2.పెట్రోల్ ధర పెరగడం పై
3.నిత్యావసరాలు ధరల పై
4.చీఫ్ లిక్కర్ & వాటి ధరల పై పెట్టి ఉంటే..
5.సుగాలి ప్రీతి & వైస్ వివేకా పై
6.Jr డాక్టర్స్ కి 6 నెలలు గా పెండింగ్ లో ఉన్న స్టైఫండ్

  1. ఇసుక & సిమెంట్
    8.హిందూ ఆలయాల దాడి పై
    9.కోవిడ్ వాక్సిన్ కొరత పై
    ETC…
    పెడితే బాగుంటుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.