రైతుకు ముద్దులు పెట్టేవాడిని కాదు.. ముద్ద పెట్టే వాడ్ని ఎన్నుకుందాం… రైతుకు గిట్టుబాటు ధర కాదు లాభసాటి ధర రావాలి అని డిమాండ్ చేసిన ప్రజా నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. #JanaSenaRythuDeeksha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.