ఉత్తరాంధ్ర జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో..

ఉత్తరాంధ్ర జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో, Pawan Kalyan గారి పర్యటనల సమయంలో భద్రతగా నిలబడే విశాఖ జిల్లా బౌన్సర్లు, కోవిడ్ కష్టకాలంలో…

పవన్ కళ్యాణ్ సేవా సమితి – అశ్వారావుపేట 🙏

సంచులకు 750 కోట్లు, వ్యాన్లకు 900 కోట్లు

సంచులకు 750 కోట్లు…స్వాహా వ్యాన్లకు 900 కోట్లు…స్వాహా ఈ డబ్బుంటే కనీసం మూడు హాస్పిటళ్లకు నిధులు సరిపోయేవి…

ఎప్పటినుండో రక్త దాత అప్పటి నుండే నేత్ర దాత ఆకలి తో ఉన్న వాళ్లకి అన్నదాత అవసరార్థుల కోసం పుట్టిన దైవదూత…

Get well soon bhargav 💐💐

RRR నీ కొట్టింది ఎవరు..

ఇప్పుడు చెప్పండ్రా…RRR నీ కొట్టింది ఎవరు.. మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఎవరు..ఇప్పుడు సేఫ్ జోన్ లో వున్నది ఎవరు…

స్వామి వారి సొమ్ముని ఎక్కడెక్కడ వేతకాలో?

What govt of AP doing ?

Situation in AP

Ap govt carlessness..

Improve your administration skills Mr Jagan atleast during these disaster times..!!! Lack of low level Monitoring,…