తిరుపతి ఓటరు మహాశయులకు విజ్ఞప్తి

ఉపఎన్నికల్లో టీడీపీ కి ఓటేసినా మురిగినట్టే

కనుక అందరూ జనసేన భలపరిచిన బీజేపీ కి ఓటేయగలరు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.