విశాఖపట్నం దక్షణ నియోజకవర్గంలో JanaSena Party క్రియాశీలక సభ్యత్వం

విశాఖపట్నం దక్షణ నియోజకవర్గంలో JanaSena Party క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు కార్యక్రమాన్ని జన సేన పార్టీ జనరల్ సెక్రెటరీ శ్రీ @TSivasankararao…

Visakhapatnam district

Visakhapatnam (also known as Vizag, Viśākha or Wāltair)[5] is the executive capital of the Indian state…

Narsipatnam

Payakaraopet (SC)

Yelamanchili

Pendurthi

Anakapalle

Paderu (ST)

Araku Valley (ST)

Madugula

WhatsApp chat