పాడేరులో జనసేన-టీడీపిల సమన్వయ సమావేశం

పాడేరు: జనసేన పార్టీ కార్యాలయం వేదికగా జనసేన పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు నియోజకవర్గ మొదటి సమన్వయ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.…

పెదబయలు మండలంలో జనసేనలో భారీ చేరికలు

పాడేరు: విశాఖపట్నం రూరల్ జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పంచకర్ల రమేష్ బాబు అరకు విచ్చేసిన సందర్భంగా పెదబయలు మండల జనసేన…

జనసేన ఆధ్వర్యం లో రోడ్ల మరమ్మతు ల కోసం శ్రమదానం

పాడేరు: అనంతగిరి మండలం, కి వర్ల పంచాయతీ పోడెల్తి గ్రామంలో 2017, 2018 సంవత్స రం మహాత్మాగాం ధీ ఉపాధి హామీ…

Paderu (ST)