పెదచెర్లో పల్లి మండలంలో పర్యటించిన జనసేన నాయకులు

కనిగిరి , జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ మరియు కనిగిరి నియోజకవర్గ సమన్వ యకర్త వరి కూటి…

కంభంలో జనసేన మండల స్థాయి సమావేశం

గిద్దలూరు నియోజకవర్గం : కంభం జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం మండల పార్టీ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగినది. ఈ సమావేశంలో గిద్దలూరు…

జనసేన నుంచి గెలిచిన ఆ ఒక్క కార్పొరేటర్

ఒంగోలు కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 50 డివిజన్లలో గెలిచిన 49 డివిజన్ల #కార్పొరేటర్లు, #మేయర్ తో సహా అందరూ సన్మానాలు, సంబరాల్లో మునిగి…

Prakasam district

Ongole railway station is on Howrah-Chennai main line Prakasam district (formerly called the Ongole district) is…