రాజోలు జనసేన నిరసన

రాజోలు, అకాల వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూజనసేన నాయకులు నిరసన తెలియజేశారు. రాజోలు గాంధీ…

రాజోలు జన సైనికులు

కేశవదాసుపాలెం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్

రాజోలు నియోజకవర్గం కేశవదాసుపాలెం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ మద్దతుతో గెలిచిన మేడిది సరోజా గారు ఇంటింటికి తిరుగుతూ గెలిపించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ…