పవన్‌కళ్యాణ్ గారిని హైదరాబాద్ లో కలిశారు..

తిరుపతి లోక్ సభ ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ- జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థి శ్రీమతి రత్న ప్రభ గారు కొద్దిసేపటి క్రితం #జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ #పవన్‌కళ్యాణ్ గారిని హైదరాబాద్ లో కలిశారు..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.