దండగర్ర గ్రామంలో జనసేన పల్లెపోరు

తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గం : తాడేపల్లిగూడెం మండలం, దండగర్ర గ్రామంలో రెండు రోజుల పాటు పల్లేపోరు కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో…