రుషికొండలో రాజమహల్ నిర్మించుకొంటూ క్లాస్వార్ అంటారా?

• పేదవాడికి సెంటు భూమే… ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి 9 ఎకరాలు… రూ.451 కోట్లు ఖర్చు• సీఎం పచ్చదనం చూసేందుకు ప్రహరీ నిర్మించి…