జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ జూమ్ సమావేశం

ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2024 ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఎన్నికలలో కీలకమైన ఎలక్షనీరింగ్కి ఎన్నారైలు ఏ విధంగా సహాయపడగలమనే విషయాలపై ఆదివారం జె.ఎస్.పి గ్లోబల్…